TIJS - Mijmeringen van een schoolleider

Over innovatief leiderschap in nieuwe en  vernieuwende scholen.

TIJS heb ik gebaseerd op interviews, observaties, literatuuronderzoek en eigen ervaring. In een aantal
nieuwe en vernieuwende scholen in Nederland heb ik samen met een aantal APS-collega’s, directeuren, teamleiders, docenten en leerlingen geobserveerd en geïnterviewd. We hebben ook actief met ze gewerkt.TIJS is geschreven in het kader van het Research & Development-project ‘Nieuwe scholen, nieuwe vragen’, dat gesubsidieerd werd door het Ministerie van OCW. De onderzoeksvraag die we onszelf stelden was: ‘Wat zijn effectieve strategieën voor de ontwikkeling van innovatief leiderschap in de dynamische context van vernieuwing en groei?’ De genoemde scholen hebben eigenlijk maar één overeenkomst: ze zijn nieuw of vernieuwend bezig. Voor de rest verschillen ze in vele opzichten. Hun aanpak, hun visie op onderwijs en leidinggeven zijn authentiek.

Het verhaal is geschreven in de vorm van een interview met een fictieve rector. Zijn naam is Tijs Boot. Hij geeft leiding aan, eveneens, een fictieve school voor voortgezet onderwijs. Deze bestaat nu vier jaar.
TIJS – Mijmeringen van een schoolleider, is zijn verhaal.

De publicatie is gratis te downloaden

download download bijlage

tijs