ONTWIKKELING EN VERSTERKING VAN DE PROFESSIONELE CULTUUR

Uit onderzoek blijkt dat driekwart van de veranderingen die worden ingezet, niet werkt. Emoties, gevoelens, sentimenten, persoonlijke betrokkenheid en het gedrag van mensen dat hieruit voortkomt, laten zich niet gemakkelijk beheersen. Culturen in organisaties als scholen, ontstaan vaak onbewust.

Tijdens deze trainingsdag:

 • wordt de professionele cultuur inzet van uw schoolontwikkeling!;
 • krijgt u zicht op de wijze waarop professionals met hun vak bezig zijn en met elkaar samenwerken. Dit is een belangrijke stap om veranderingen waar te maken in uw school;
 • wordt ingegaan op hoe u als leidinggevende de ontwikkeling van een professionele cultuur kunt beïnvloeden en hoe u kunt interveniëren in de manier waarop de professionals in de school van elkaar leren en kwaliteiten van mensen worden gemobiliseerd. U onderzoekt daarbij de manieren waarop u kunt werken vanuit erkende ongelijkheid en hoe u de verschillen in kwaliteiten bij de professionals kunt benutten;
 • maken leidinggevenden een cultuuranalyse van de eigen school. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een politieke, ambtelijke en professionele cultuur. Tevens wordt duidelijk wat het verschil is tussen klimaat en cultuur;
 • worden beelden vanuit de eigen schoolpraktijk uitgewisseld en getoetst. Er worden interventies geformuleerd die passend zijn voor het bereiken van een professionele cultuur.
 • wordt er geoefend en gereflecteerd op professioneel gedrag. Dit gebeurt onder andere op basis van eigen casussen. De uitkomst is een aantal professionele standaarden die als referentie gaan dienen voor professioneel handelen;
 • wordt er geoefend met professioneel gedrag. De professionele standaarden vormen hiervoor de basis. Aan de hand van casussen wordt onderzocht en geoefend hoe deze standaarden concreet worden gemaakt.

Datum, tijd en locatie

Datum, tijd en locatie worden in overleg vastgesteld.

Voor wie?

Teamleiders, afdelingsleiders, directies/besturen en managementteams

Uw resultaat

 • U krijgt inzicht in de werkcultuur van uw team en handvatten om deze positief te beïnvloeden.
 • U beschikt over een aantal professionele standaarden.

Omvang

Een dag met een vervolg op maat.

Het vervolg kan twee soorten trajecten zijn:een individueel coachingstraject:

 • dat kan gaan om individuele gesprekken en/of coaching on the job: het voorbereiden van teambijeenkomsten en het bijwonen ervan;
 • een gezamenlijk traject: hierbij gaat het om intervisie- en trainingsbijeenkomsten

Niveau/doelgroep

voor beginnende, ervaren en zeer ervaren teamleiders/afdelingsleiders

Studiebelasting

Afhankelijk van het traject dat wordt afgesproken

Investering:

Afhankelijk van het traject dat wordt afgesproken
per dagdeel training € 900,-  inclusief materiaal- en reiskosten.
per dagdeel coaching on the job € 600,- inclusief reiskosten
BTW is niet verschuldigd