Teamleider/ afdelingsleider, een vak dat je kunt leren! (verdieping)

Tweedaagse verdiepingstraining
(in voor- en najaar)

Deze tweedaagse wordt ook als maatwerk aangeboden.

Eerder heeft u de basistweedaagse ‘Teamleider/afdelingsleider/middenmanager, een vak dat je kunt leren!’ gevolgd of u heeft reeds enkele jaren ervaring als leidinggevende en heeft behoefte aan verdieping. Die kunt u krijgen in deze vervolgtraining verdeeld over twee dagen met een periode van acht weken ertussen om een zelfopgelegde taak uit te voeren.

Ook nu zijn onderwijskundig leiderschap, persoonlijk leiderschap en beheersmatig management de drie basisingrediënten. Naast input is er is veel ruimte voor uitwisseling en intervisie. De basistweedaagse was met name aanbodgestuurd, deze twee dagen zijn meer vraaggestuurd. Uw inbreng en uw vragen bepalen mede het verloop van het programma.

Opbouw
De ingrediënten van deze twee verdiepende dagen zijn:

Onderwijskundig leiderschap
• U maakt kennis met actuele leertheorieën en met didactische aanpakken waarvoor wetenschappelijke onderbouwing bestaat.
• U gaat aan het werk met manieren waarop u in uw team draagvlak creëert voor een schoolbreed gedragen onderwijskundige visie.

Persoonlijk leiderschap
• U oefent sturen op processen en sturen op gedrag van uw medewerkers.
• U onderzoekt uw eigen leiderschapsstijl en de mate waarin u deze weet aan te passen naarmate de situatie van de medewerker verandert.
• U oefent met het voeren van lastige gesprekken met teamleden.
• U maakt kennis met nieuwe gesprekstechnieken.

Beheersmatig management
• U ontwikkelt een jaarritme voor uw team, zodat u en uw teamleden opbrengstgericht kunnen werken.
• U leert hoe u op een effectieve manier kunt vergaderen en overleggen.
• U maakt kennis met praktijkvoorbeelden waarbij leerlingen systematisch een bijdrage aan het teamoverleg leveren; deze vorm van overleg is gericht op het ontwikkelen van een gedeeld belang

Voor wie?
voor beginnende, ervaren en zeer ervaren teamleiders en afdelingsleiders die de basistweedaagse ‘Middenmanager, een vak dat je kunt leren!’ reeds gevolgd hebben en die behoefte hebben aan verdieping en verbreding.

Resultaat
De manier waarop u uw collegadocenten stimuleert werkplezier bij zichzelf en leerplezier bij de leerlingen te vergroten, is verdiept.

Studiebelasting
30 klokuren (20 trainingsuren en 5 x 2 = 10 verwerking en toepassing in de eigen praktijk)

Data en tijd
data: wordt nader bekend gemaakt. De dagen zijn niet aansluitend.
Tijd per dag: van 9.30 tot 16.30 uur.

Locatie
Zeist

Kosten

twee dagen € 595,- per persoon, inclusief materiaal en catering.
Maatwerk: € 4400,=  inclusief reis- en materiaalkosten en inclusief trainingsacteur. BTW is niet verschuldigd.