Teamleider / afdelingsleider, een vak dat je kunt leren!

 • Training op maat met eigen managementteam
 • Wordt ook in voor- en najaar aangeboden als Tweedaagse training in conferentiecentrum Woudschoten Zeist (data worden nader bekende gemaakt)

 

Inhoud: Teamleiders en afdelingsleiders geven leiding aan collega’s waar zij dichtbij, niet zelden direct naast, staan. Middenleiders geven naast leiding soms ook een aantal uren les en zeggen dat te willen om het contact met leerlingen niet te verliezen en te blijven ervaren wat collega’s ervaren. Het is een mooie positie, waar veel werkplezier aan te ontlenen valt. Het is soms ook een sandwichpositie, een tosti, en dat kan erg warm zijn.

De verschillende onderdelen van de training richten zich op de vergroting van kennis / deskundigheid, inzicht in wat helpt en wat niet, vaardigheden in het ontwikkelen van een dialoog (in plaats van discussie-attitude) en in het doorontwikkelen en leren waarderen van reeds eerder ontwikkelde persoonlijke kwaliteiten:

 • Wat doe ik al?
 • Hoe helpt dat mijn collega’s en de school als organisatie?
 • Hoe bevorder ik de ontwikkeling van een professionele cultuur?
 • Hoe geef ik vorm aan het teamoverleg, opdat iedere docent actief deelneemt?
 • Hoe ervaar ik mijn eigen positie in de lopende veranderingsprocessen?
 • Hoe kan ik effectief leiding geven aan duurzame ontwikkeling in mijn school?
 • Wat zijn mijn sterke en zwakke kanten op het terrein van leidinggevende kwaliteiten?
 • Het ontdekken van de eigen scholingsvragen.
 • Het oefenen, met behulp van een trainingsacteur, in proces- en resultaatgerichte gesprekken.
 • Het door middel van vier verschillende ‘brillen’ leren kijken: multifocaal waarnemen.
 • Deze vier brillen weten om te zetten in adequaat gedrag.

Niveau/doelgroep: voor beginnende, ervaren en zeer ervaren team/afdelingsleiders.


Opbouw:
 een startdag gevolgd door vier middagen, waarbij tijdens een middag gewerkt wordt met een trainingsacteur. Dat betreft geen rollenspel, aangezien ieder zichzelf is.


Beoogd resultaat/doelstelling: 
het ontwikkelen van een eigen stijl in het persoonlijk en onderwijskundig leiderschap in relatie tot het realiseren van de schoolvisie en -doelen. Daarbij beoogt de training ook het leren denken op een hoger niveau dan waarop kwesties in de sectie/vakgroep zich aandienen.


Studiebelasting: 

30 klokuren (20 trainingsuren en 5 x 2 = 10 verwerking en toepassing in de eigen praktijk)
(Tweedaagse: 20 klokuren + eigen verwerking in de eigen school)


Investering: 
€ 4900,- inclusief reis- en materiaalkosten en inclusief trainingsacteur. BTW is niet verschuldigd.

(Tweedaagse wordt nader bekend)