POSITIEVE GROEPSVORMING

Hoe maak ik een veilige groep waar door iedereen geleerd kan worden?

Wat is een groep eigenlijk? En hoe wordt een groep een veilige leeromgeving? Hoe herken ik de onderstroom? Welke invloed heeft een nieuwe leerling in de klas?

Je staat als docent dagelijks voor een groep. De praktijk is dat we vaak te weinig vat hebben op de vorming en het veiligheidsgevoel van een groep. Dat belemmert het leerproces en kan zelfs voor uitval van leerlingen of de docent zorgen. De ervaring leert dat iedere groep dezelfde fasen van ontwikkeling doorloopt. Kennis en inzicht in die fasen helpen docenten in de dagelijkse omgang met wisselende groepen, van vroege tot late adolescentie.

Inhoud

In deze training verdiepen we ons in de verschillende stadia van groepsvorming aan de hand van concrete voorbeelden. De praktijk van de eigen klas wordt in kaart gebracht. Factoren die van invloed kunnen zijn nieuwe leerlingen, de onderbreking door vakantieperioden of de specifieke schoolcultuur. Vanuit eigen ervaringen verkennen we gespreksvormen en handvatten om groepen te begrijpen én aan te sturen. Ook wordt stilgestaan bij de positie van de docent als deelgenoot aan de groep.

Resultaat

Resultaat is een veilige groepsvorming, waarin door iedereen optimaal geleerd kan worden.  Deelnemers aan de training krijgen naast theoretische kennis over groepen vooral praktische werkvormen aangereikt.

Niveau/doelgroep

voor beginnende, ervaren en zeer ervaren docenten.

Studiebelasting

Afhankelijk van het traject dat wordt afgesproken

Investering:

Afhankelijk van het traject dat wordt afgesproken
per dagdeel training € 900,-  inclusief materiaal- en reiskosten.
per dagdeel coaching on the job € 600,- inclusief reiskosten
BTW is niet verschuldigd.