Pedagogisch didactische vaardigheden: training, coaching, lesobservatie

Inhoud:
verbreding en verdieping van het repertoire; werkvormen en klassenmanagement
(lesorganisatie) die bijdragen aan pedagogische relatie, motiveren en activeren van
leerlingen, formatieve evaluatie en toetsing, differentiëren.
Het betreft hier een training/coaching traject op maat, die tijdens het traject altijd herzien en bijgesteld kan worden.

Niveau/doelgroep:
voor beginnende, ervaren en zeer ervaren docenten.

Opbouw
-Voor een groep:
een startmiddag waarin met behulp van activiteiten het kader en het vervolgtraject worden
neergezet. Vervolgens vier dagen: ‘s ochtend lesobservaties bij deelnemende docenten. Zij
ontvangen feedback en een feedbackverslag. ‘s Middags zijn de trainingsmomenten. Vaak
van ongeveer 13.30 tot 16.30 uur. Maximale groepsgrootte is 20. De school draagt zorg voor
een geschikt lokaal voorzien van beamer.

-Individueel traject:
Een startmoment waarin de hulpvraag en het kader worden geformuleerd. Vervolgens
maximaal 4 lesobservaties en nabesprekingen. Afhankelijk van de vraag kan het aantal
lesobservaties, de verhouding observatie-gesprek verschillen.

Studiebelasting groep:
17 klokuren.

Investering:
-Groep: € 6900,- inclusief materiaal- en reiskosten. BTW is niet verschuldigd.
-Individueel traject: Maximaal € 1.750,- (afhankelijk van aantal gesprekken & uren
lesobservaties).