MOTIVEREN DOOR DIFFERENTIËREN

Wie is actief?
Hoe kan ik small, medium en large differentiëren?

Hoe zet ik verschillen actief in tijdens de les? Hoe geef ik ruimte aan de eigenheid van leerlingen? Wat doe je met de sociale variatie in een klas?

Eenheid in verscheidenheid. Dat motto geldt steeds vaker in het onderwijs. Ruimte geven aan de verschillen om gezamenlijk tot een beter resultaat te komen. Afstemmen op die verschillen gaat verder dan differentiatie in inhoud en proces. Juist de variatie in sociale achtergrond en groepsdynamiek spelen een belangrijke rol bij het tot stand komen van een leerklimaat. Verschil in waarden, in ontwikkelingsfase, in afkomst en in leerstijl kunnen bijdragen aan het leren van elkaar. Juist het kennismaken met elkaars verschillen kan leiden tot een krachtige leeromgeving waar leerlingen niet alleen van de docent leren, maar ook van elkaar.

Inhoud

In een aantal trainingen wordt onderzocht en vorm gegeven aan de vraag hoe ruimte kan worden gegeven aan verschillen; zowel didactisch, organisatorisch als pedagogisch. De dagelijkse praktijk vormt daarbij het vertrekpunt om ervaringen uit te wisselen. Er wordt ingegaan op verschillen in ontwikkelingsfasen, leerstijlen en groepsdynamiek. Hoe stem je je eigenheid als docent af op de variatie in de klas? En hoe zet je juist die variatie in tijdens het lesgeven?

Resultaat

Na afloop zijn deelnemers beter in staat te differentiëren en de eigen stijl van begeleiden af te stemmen op de wisselende behoeften van leerlingen. Dat resulteert in een aantrekkelijke leeromgeving waarin iedereen van elkaar en met elkaar leert. Verschillen worden niet langer als storend, maar als motiverend gezien.

 

Inhoud

  • Een gedifferentieerde aanpak in de les en/of lestraject (pedagogisch-didactisch) waarmee je als docent inzet op verschillentussen leerlingen.; Ontwerpen van een les en/of lestraject (leerarrangement).
  • Kijken naar verschillen (ontwikkelingsfasen, leerstijlen, verschillen in niveau en tempo).
  • Puberbrein en leren;de ontwikkelingsfasen van puber en adolescent
  • Het creëren een veilige, aantrekkelijke en krachtige leeromgeving;positieve groepsvorming, leren van en met elkaar.
  • Afstemmen van de eigen begeleidingsstijl op de begeleidingsbehoefte van de leerlingen.

Niveau/doelgroep

voor beginnende, ervaren en zeer ervaren docenten.

Studiebelasting

Afhankelijk van het traject dat wordt afgesproken

Investering:

Afhankelijk van het traject dat wordt afgesproken
per dagdeel training € 900,-  inclusief materiaal- en reiskosten.
per dagdeel coaching on the job € 600,- inclusief reiskosten
BTW is niet verschuldigd.

.