Jongens … aan de slag! - een onderzoeksrapport

Leerlingen in het voortgezet onderwijs verschillen onderling, een ieder is uniek. In
het afstemmen op verschillen komen we verschillen tegen die te maken hebben met
intelligentie, met interesse, met tempo, maar ook verschillen tussende sekses. De laatste
jaren is de aandacht voor het zogenaamde ‘jongensgedrag’ gegroeid. Het lijkt erop dat
steeds meer jongens een vertraging oplopen in hun onderwijsloopbaan of de school
verlaten met een diploma op een lager niveau dan waarop ze in eerste instantie
binnenkwamen.

Overal proberen mensen met hart voor het onderwijs de verschillende leerlingen zo goed
mogelijk te bedienen. Goed werkende praktijken, ijkpunten  en inspirerende voorbeelden
zouden daarbij kunnen helpen. Deze voorbeelden van good practices liggen echter nog
niet voor het oprapen.

Het Ministerie van OCW heeft APS gevraagd te achterhalen ‘wat werkt op scholen die
tegemoet komen aan verschillen tussen jongens en meisjes’. Wat hebben docenten in
huis die goed onderwijs bieden aan zowel jongens als meisjes? Wat is kenmerkend voor
hun handelingsrepertoire? De vraag van het ministerie past binnen de ontwikkeling van
passend onderwijs. Daarbij gaat het om een goede onderwijsplek voor leerlingen,
met deondersteuning die bij de leerling past. Het past tevens goed bij de ontwikkeling
van opbrengstgericht werken. Hierbij ligt de focus op hoe je het leren leren van leerlingen
bevordert, waardoor de resultaten/opbrengsten verhoogd kunnen worden.

Het onderzoeksrapport is gratis te downloaden

download

jongens-aan-de-slag