DE PIT VAN PEDAGOGISCH VAKMANSCHAP

Hoe stem ik af op de leerling en geef ik vorm aan de pedagogisch opdracht van de school?

Hoe maak je contact met leerlingen? Hoe stem je af op de sfeer? Wanneer geef je ruimte en wanneer daag je uit?  Hoe praat je vanuit passie?

Lesgeven is meer dan de vakmatige inhoud en de didactiek. Leerlingen geven regelmatig aan dat de omgang met een docent bepalend is om lol in het leren te krijgen én te houden. Daar komen vaardigheden bij kijken die je niet alleen uit de boeken haalt. Praktijkervaring is cruciaal om aan te leren voelen wanneer je welk repertoire inzet. Vanuit persoonlijke eigenschappen en gewoontes reageert iedere docent anders op leerlingen en klassen. Het verschil wordt vaak gemaakt door goed te kunnen luisteren naar wat er leeft en daarop in te spelen. Zonder de verbinding te verliezen beweeg je soms mee, en duw je soms terug. Door te prikkelen, te spiegelen of te reflecteren creëer je zo een krachtige leeromgeving waarbij iedereen in de groep bij de les blijft.

Inhoud

In deze training van vier tot zes dagdelen krijgen de deelnemers inzicht in de eigen pedagogische vragen en behoeften. Die vormen de basis voor het behandelen en oefenen van een aantal gespreksvormen en begeleidingsstijlen. De theorie wordt niet geschuwd; het boek Pedagogisch vakmanschap in het voortgezet onderwijs (uitgeverij SWP) vormt het vertrekpunt van deze training. De praktijk komt echter ook nadrukkelijk aan bod; tussen de bijeenkomsten door wordt geoefend in de eigen lespraktijk, waarna de ervaringen worden gedeeld. Wanneer stel je grenzen, hoe kun je blijven inspireren en hoe kun je de wil tot werken bij leerlingen vergroten?

Opbrengst

Na deze training zijn docenten en mentoren beter in staat begeleidingsbehoeften bij leerlingen te herkennen en er adequaat op te reageren. Ook zijn er bruikbare handvatten om groepsprocessen te analyseren en diverse gespreksvormen in te zetten. In pedagogisch opzicht verbetert de omgang met leerlingen.

Onderdelen van het traject:

  • Trainen van nieuw handelingsrepertoire: gespreksvaardigheden, afstemming van de eigen begeleidingsstijl op de begeleidingsbehoefte van de leerlingen, analyseren en beïnvloeden van groepsvorming en groepsprocessen, Het creëren een veilige, aantrekkelijke en krachtige leeromgeving.
  • Praktijktheoretische onderbouwing.
  • Oefenen in de praktijk (op school).

Niveau/doelgroep

voor beginnende, ervaren en zeer ervaren docenten.

Studiebelasting

Afhankelijk van het traject dat wordt afgesproken

Investering:

Afhankelijk van het traject dat wordt afgesproken
per dagdeel training € 900,-  inclusief materiaal- en reiskosten.
per dagdeel coaching on the job € 600,- inclusief reiskosten
BTW is niet verschuldigd.