DE LEERLINGBESPREKING; WAT JE ZEGT BEN JE ZELF

Hoe maken we de leerlingbespreking effectief voor leerlingen en docenten?

Hoe zorg je dat de leerlingbespreking geen momentopname blijft? Wat kun je concreet met de bevindingen doen? Wie spelen er allemaal een rol? En wat is mijn eigen bijdrage?

Leerlingbesprekingen verlopen lang niet altijd volgens een duidelijk plan van aanpak. De aantallen leerlingen maken ook dat er onvoldoende tijd is om uitgebreid bij iedere leerling stil te staan. Hoe kom je dan verder dan wat losse opmerkingen? Ja, het gaat goed. Maar ook bij succes is bijstelling van persoonlijke leerdoelen gewenst. Wat wordt er eigenlijk concreet met de bevindingen gedaan? Wie pakt het op? En hoe wordt de voortgang gevolgd, ook als daar anderen dan de docent bij betrokken zijn? De praktijk leert dat er vaak geen duidelijke afspraken zijn tussen alle betrokkenen bij het leerproces van individuele leerlingen.

Tijdens deze training wordt duidelijk dat de leerlingbespreking een onderdeel is van een groter  onderwijsplan. Met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk komen verschillende instrumenten aan bod om de voortgang van leerlingen effectief te analyseren. Daarbij wordt gekeken naar de rol van de individuele leerling, de context van de groep en de rol van de docent. Ook komen de aanloop tot een leerlingbespreking en het geven van opvolging aan de bevindingen aan bod. Doel is meer inzicht te brengen in ieders concrete bijdrage aan de ontwikkeling van leerlingen. Observatie in de praktijk kan deel uitmaken van deze training.

Resultaat is een effectiever verloop van de leerlingbespreking en concrete handvatten voor signalering, analyse en aanpak van aandachtspunten in het leerplan van leerlingen.

Niveau/doelgroep

voor beginnende, ervaren en zeer ervaren docenten.

Studiebelasting

Afhankelijk van het traject dat wordt afgesproken

Investering:

Afhankelijk van het traject dat wordt afgesproken
per dagdeel training € 900,-  inclusief materiaal- en reiskosten.
per dagdeel coaching on the job € 600,- inclusief reiskosten
BTW is niet verschuldigd.