COACHING PEDAGOGISCH-DIDACTISCH EFFECTIEF

Ben ik de leraar die ik wil zijn?

Hoe krijg je nieuw elan in de les? Waar vind je weer inspiratie en passie voor het vak? Wat doe je met die lastige klas?

Vragen die niet over de lesinhoud gaan, maar over de rol van de docent. Iedereen twijfelt vroeg of laat over de eigen rol en aanpak. Ben ik wel de leraar die ik wil zijn? Hoe zorg ik dat ik niet steeds opnieuw in dezelfde situatie belandt? Kan ik mijn stijl van werken verbeteren? En hoe doe ik dat dan?

Inhoud

In een aantal individuele coachgesprekken krijgt de docent inzicht in die eigen stijl van werken. Daarbij is de dagelijkse praktijk het vertrekpunt. Desgewenst met observatie van de werkomgeving op school of in de les. Soms zijn patronen ontstaan die hun effectiviteit hebben verloren. Op basis van concrete kwesties worden alternatieven voorgesteld om het handelen en het gedrag aan te passen. De toepasbaarheid van de opgedane inzichten wordt in opvolgende coachgesprekken getoetst.

Opbrengst

In de meeste situaties zijn maximaal vijf coachgesprekken voldoende om helderheid in het eigen handelen te krijgen. De inspiratie is weer terug en de docent heeft duidelijke handvatten om meer eigen invulling aan het lesgeven te geven.  Als mens is de docent het werk weer meester.

Niveau/doelgroep

voor beginnende, ervaren en zeer ervaren docenten.

Studiebelasting

Afhankelijk van het traject dat wordt afgesproken

Investering:

Afhankelijk van het traject dat wordt afgesproken
per dagdeel coaching on the job (observeren in de les en nabespreken € 600,- inclusief reiskosten
per coachingsgesprek € 300,- inclusief reiskosten

BTW is niet verschuldigd.