LEIDINGGEVEN AAN TEAMLEREN EN TEAMONTWIKKELING

Dit traject is bedoeld voor teamleiders die met hun team aan de slag willen om samen de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Het leiderschap is hierbij gericht op het laten leren van en met elkaar, de kwaliteiten binnen het team optimaal te gebruiken en opbrengstgericht te gaan werken.

Welke aspecten pakken we op en aan:

  1. Diagnose en analyse van de huidige manier van werken van het team: gesprekken met teamleider en team, observatie teamoverleg.
  2. Reflectie op de kracht van het team, kwaliteiten, informeel leiderschap en collectieve ambitie. Ook de mogelijke belemmeringen in de huidige manier van werken met de teamleider en het team. Belemmeringen kunnen liggen op het niveau van:
  • de communicatiepatronen;
  • de manier van vergaderen/overleg;
  • het leren en ontwikkelen in een team;
  • het onderwijsconcept.
  1. De ambitie van teamleider en team vaststellen.
  2. De gewenste manier van werken en leren vormgeven en ervaren.
  3. De teambijeenkomsten ‘nieuwe stijl’ voorbereiden met de teamleider. Samen uitvoeren, waarbij de teamleider in toenemende mate de leidende rol overneemt.
  4. Coachen van de teamleider in zijn nieuwe rol: samen met het team de werkprocessen inrichten en begeleiden.

Data, tijden en locatie

Data, tijden en locatie worden in overleg vastgesteld.

Uw resultaat

Een meer opbrengstgericht team waarin van en met elkaar wordt geleerd en waarin kwaliteiten optimaal worden benut. Als teamleider krijgt u inzichten en praktische tools om dit vorm te geven.

Niveau/doelgroep

voor beginnende, ervaren en zeer ervaren teamleiders/afdelingsleiders

Studiebelasting

Afhankelijk van het traject dat wordt afgesproken

Investering:

Afhankelijk van het traject dat wordt afgesproken
per dagdeel training € 900,-  inclusief materiaal- en reiskosten.
per dagdeel coaching on the job € 600,- inclusief reiskosten
BTW is niet verschuldigd