Passend onderwijs - Alles is leren

APS publiceert brochure passend onderwijs in opdracht van OC&W

UTRECHT. In opdracht van het ministerie van OC&W heeft APS de publicatie Passend
Onderwijs – Alles is leren gepubliceerd. De centrale vraag in de publicatie is : wat is de
beste manier om onderwijs passend te maken in het voortgezet onderwijs?

Passend onderwijs is een actueel thema. 31 januari publiceerde de minister haar nieuwe
beleidslijn passend onderwijs, waarin ze onder meer de aandacht richt op een hogere
onderwijskwaliteit, de rol en betrokkenheid van ouders en de toerusting van docenten en
schoolleiders.

Tegen deze achtergrond zijn ideeën en visie over passend onderwijs gevormd.) APS laat
zien wat de bouwstenen zijn voor een passend leerarrangement voor iedere leerling en
welke begeleiding dat vraagt. De publicatie is de uitkomst van een boeiende zoektocht
die samen met scholen in het voortgezet onderwijs en wetenschappers is gedaan.

Met de publicatie hoopt APS schoolleiders, zorgcoördinatoren en intern begeleiders te
inspireren en uit te dagen de eigen schoolpraktijk tegen het licht te houden en wellicht
nieuwe praktijken vorm te geven.

De overheid wil in 2012 zorgplicht invoeren voor scholen. Met deze zorgplicht worden
schoolbesturen verplicht om passend onderwijs te verzorgen voor leerlingen, inclusief
leerlingen met extra onderwijsbehoeften, en voortijdige schooluitval voorkomen.

De publicatie is gratis te downloaden

download

passend-onderwijs-alles-is-leren